Štatistiky.slovensko.sk

Zaujímavé čísla a užitočné informácie o Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk na jednom mieste.

coins
Celkom sa ušetrilo
- €

Množstvo ušetrených peňazí

Financie, ktoré sa vďaka elektronickému úradovaniu ušetria za poštovné, papier a toner.

Počet integrovaných subjektov

Počet napojených organizácií využívajúcich služby Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

Dostupnosť ústredného portálu verejnej správy

Celkové časové rozhranie dostupnosti služieb na portáli slovensko.sk zobrazené v percentách.

Počet rozhodnutí

Úradné rozhodnutia, ktoré elektronicky doručujú orgány verejnej moci do schránok, ktoré sú aktivované na doručovanie.

Počet podaní

Podania sú elektronicky vyplnené formuláre, ktoré posielajú občania úradom.

Celkový počet transakcií

Štatistické údaje o počte elektronických podaní adresovaných inštitúciám, o počte elektronických úradných dokumentov doručovaných inštitúciami ako aj o počte notifikačných správ zaslaných cez portál slovensko.sk v súvislosti s vyjadrením miery úspory finančných prostriedkov.

Počet schránok aktivovaných na doručovanie

Ak si používateľ želá, aby s ním štát komunikoval elektronicky, aktivuje si svoju e-schránku na doručovanie.

KATEGÓRIE

  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby

Počet zriadených schránok

Počet zriadených e-schránok slúžiacich na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s verejnou správou.

KATEGÓRIE

  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby